Meer ...

Klik op de rode balk hierboven om het reglement te bekijken

Algemeen Toernooireglement Retro Triplette Cyclus editie 2018 – 2019

Bij deelname aan alle toernooien van P.C. De Gooiers, waaronder de Retro Triplette Cyclus, is de Privacy Verklaring van
P.C. De Gooiers van kracht, zie ook Privacy Verklaring (http://degooiers.com/actueel/privacyverklaring).

De Retro Triplette Cyclus wordt gespeeld op zondag 7 oktober, 4 november en 25 november 2018 en zondag 13 januari 2019

Elk equipe bestaat uit 3 spelers (triplette). Er zijn over 4 speeldagen maximaal 3 invallers per equipe toegestaan om mee te blijven doen voor het Algemeen Klassement (zie ook het kopje Invallers / wisselspelers).

Inschrijving:

 • Inschrijving vind plaats door aanmelden via OnTip.
 • De inschrijving is zonder restricties mogelijk t/m 23 september 2018.
 • Je kunt ook inschrijven in de periode van 24 september 2018 t/m 3 oktober 2018. Echter in deze periode worden alleen equipes geaccepteerd indien het aantal inschrijvingen een even aantal inschrijvingen geeft. Dit om vrijlotingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij aanmelding kom je in deze periode, indien deze aanmelding leidt tot een oneven aantal inschrijvingen, dan eerst op een reservelijst totdat nog een equipe zich meldt om samen tot een even aantal te komen. Beide equipes worden vervolgens geaccepteerd (mits de betaling van het volledige inschrijfgeld is ontvangen). Indien er in vermelde periode nog een aanmelding binnenkomt en deze eerder betaald dan één der andere ‘even-makende’ aanmeldingen, dan wordt de ‘even-makende’ betalende aanmelding geaccepteerd en zal de ‘later betalende aanmelding’ moeten wachten op een volgende ‘even-makende aanmelding’. Indien er zich in deze periode geen nieuwe aanmelding meer voordoet, komt de laatste (oneven makende) inschrijving te vervallen. Dit team blijft dan wel op de reservelijst voor het geval dat.
  => Dus om zeker te zijn van deelname dien je vóór 23 september 2018 ingeschreven èn betaald te hebben.
 • Het minimum aantal inschrijvingen is 16. Het maximum aantal inschrijvingen is 32.

Inschrijfgeld betaling = definitieve inschrijving
De definitieve inschrijving wordt bepaald door de betaling van het inschrijfgeld ad €84,00 per equipe
(= € 7,00 p.p.p.d.) voor de gehele cyclus (dus voor 3 spelers voor 4 toernooidagen).

Betaling van € 84,00 dient te geschieden via
- iDeal-betaling via OnTip (direct na inschrijving)
- of via een bankoverschrijving naar ING bankrekening NL30 INGB 0004464002 t.n.v. PC De Gooiers, o.v.v. “Cyclus + <Achternaam equipecaptain>”.

Het betaalmoment bepaalt de volgorde van inschrijving.

Deelname De Gooiers-leden-equipes
Het aantal deelnemende equipes van P.C. De Gooiers is (bij volledige bezetting) gelimiteerd op 6 volledige P.C. De Gooiers equipes, waarvan dus elke equipe uit 3 De Gooiers leden bestaat. De mix-equipes (waarvan de ingeschreven equipe dus uit minimaal 1 niet-De Gooiers-lid bestaat) vallen niet onder deze regel.

Aan het eind van dit Algemene Toernooireglement vind u het Aanvullend Toernooireglement Specifiek (en alleen geldend) voor equipes die volledig bestaan uit De Gooiers-leden.

Loting
De loting vind éénmalig plaats bij aanmelding op de 1e speeldag (7 oktober 2018).

Systeem
Elke speeldag worden er 2 voorronde partijen gespeeld (op tijd, tenzij er maar 16 teams zijn, dan worden de vooronden niet op tijd gespeeld). Na de voorronde partijen volgt indeling in A en B poule, afhankelijk van de rangorde na de voorronden. De rangschikking na de voorronde partijen wordt opgemaakt op basis van:

 1. aantal gewonnen partijen 
 2. saldo
 3. resultaat 1e voorronde partij (winst of verlies, waarbij winst boven verlies eindigt)
 4. resultaat 1e voorronde partij (Saldo, waarbij minder tegenpunten (hoger saldo) in deze 1e voorronde partij boven meer tegenpunten (lager saldo) eindigt)
 5. indien c. en d. geen verschil oplevert dan dient de volgende vraag gesteld te worden: Heeft de tegenstander van wie men de 1e partij (in de vooronde) gewonen heeft zich geplaatst voor de A? Indien ja, dan eindigt dát team beter dat een tegenstander heeft gehad waarvan gewonnen is in de 1e vooronde partij én dat het hoogst in de de A geplaatst is (plaats 1 t/m 16)
 6. indien de equipes in de 1e voorronde partij een tegenstander hebben gehad die zich heeft geplaatst voor de A (en men heeft er van verloren) dan eindigt dat team boven dat de meeste punten gescoord heeft tegen deze voor de A geplaatste tegenstander
 7. indien de equipes in de 1e voorronde partij geen tegenstander hebben gehad die zich geplaatst heeft voor de A, dan wordt gekeken naar de 2e voorronde partij en of men in deze voorronde partij een tegenstander heeft gehad die zich geplaatst heeft voor de A.. Indien dat laatste het geval is, dan wordt de volgorde van rangschikking bepaald door: 1. Ja, gespeeld tegen tegestander die zich heeft geplaatst voor de A, 2. Winst op deze tegenstander, 3. Verlies van deze tegenstander, maar hoogst gesoorde aantal punten tegen deze tegenstander
 8. indien er dan nog een gelijke stand is, wordt er geloot. 

Bij minder dan 32 ingeschreven equipes, plaatsen 8 equipes zich na de voorronde partijen voor de 1e ronde in de B-poule, de resterende equipes spelen hun barrage partij in de 1e ronde van de A-poule. Tenzij er daardoor 16 equipes naar de A-poule gaan (dus in het geval van (meer dan) 24 ingeschreven teams ). In het geval van meer dan 24 ingeschreven equipes worden meer dan 8 equipes naar de B-poule overgebracht, waarna in beide poules de nodige equipes hun achtste finale / barrage partij spelen voor plaatsing voor de kwartfinales. Er wordt geen barrage partij gespeeld indien er 16 ingeschreven teams zijn. Dan is er na de voorronden meteen de kwartfinale voor beide poules.

Plaatsing in de poules
De plaatsing in de 1e ronde van de A en B poule wordt bepaald volgens het (van het aantal inschrijvingen afhankelijke en) bekendgemaakte wedstrijdschema en vind plaats o.b.v. de rangorde na de voorronden (de als 1e geplaatste na de voorronden speelt tegen de als 16e geplaatste, de 2e geplaatste speelt tegen 15e, de 3e tegen de 14e etc). De verliezers in de 1e ronde in de A en B poule gaan naar de respectievelijke A complementaire en B complementaire. De winnaars blijven in hun oorspronkelijke poule. Vanaf de 2e ronde in de poules (en 1e ronde in complementaire poules) ben je bij verlies klaar, tenzij het verlies in de halve finale van de A en B poule plaatsvindt, want dan dient nog om de 3e en 4e plaats gespeeld te worden.

 

Clubsponsor


Garage Zuid, voor de beste occasions
Gijsbrecht van Amstelstraat 72
1214 BB Hilversum
www.garagezuid.nl / 035-6210338

 

Op tijd spelen
Vanaf de kwartfinales wordt niet meer op tijd gespeeld.

De 2 voorronde partijen en de 1e ronde in de A poule en de 1e ronde in de B poule (dus de 1/8 finales c.q. barrage ronde) worden op tijd gespeeld, tenzij er maar 16 teams zijn. In dat laatste geval wordt er niet op tijd gespeeld en gelden de gebruikelijke petanque regels.

Voor de ‘op tijd’ wedstrijden worden de banen toegewezen. Daarna (dus vanaf de kwartfinales) is het vrije keuze. De partijen dienen met ‘op tijd’-spelen gespeeld te worden op afgebakende banen en ‘carré’ (dus ‘uit’ is wat buiten de belijning komt).

De vermelde ‘op tijd’ partijen hebben allen de volgende eigenschappen:
- 10-15 minuten voor aanvang van de volgende ronde wordt door de wedstrijdleiding het tijdstip van aanvang van de volgende ‘op tijd’ wedstrijd-ronde    omgeroepen.
- 5 minuten voor aanvang van de ‘op tijd’ partijen wordt een aankondiging door de wedstrijdleiding gegeven. Verzocht wordt om uiterlijk dan te kijken op welke baan gespeeld dient te worden, tegen wie te spelen en naar de betreffende baan te gaan, zodat tijdig (ten tijde van het 1e fluitsignaal) begonnen kan worden met de partij.
- er wordt 50 minuten gespeeld vanaf het 1e fluitsignaal
- na het 2e fluitsignaal (na 50 minuten speeltijd) is de partij ten einde…
         - nadat de lopende werpronde (die nog bezig was ten tijde van het fluitsignaal) is uitgespeeld en de nieuwe werpronde nog niet is begonnen
         - tenzij één der equipes eerder 13 punten heeft gehaald, dan telt de 13-… uitslag
         - tenzij het gelijk staat na 50 minuten (nadat de  lopende werpronde is uitgespeeld), dan zal er nog één extra werpronde gespeeld worden
- de uitslag zal bestaan uit de winst / verlies en het verschil in punten tussen de partijen, dus bv 10-8 betekent een winst/verlies met een saldo van +2/-2. Of de gebruikelijk uitslag met 13-… als eindstand.
- de nieuwe werpronde begint op het moment dat het but reglementair stil ligt na het reglementaire uitwerpen c.q. plaatsen van de but bij aanvang van de nieuwe werpronde.
- bij en tijdens het spelen van de extra werpronde (na gelijke stand na het 2e fluitsignaal na 50 minuten) mag de but in alle gevallen (behalve indien de tegenstander geen boules meer heeft) niet buiten de baan gespeeld worden. De but dient derhalve bij aanvang van de extra werpronde gemarkeerd te worden. Indien de but toch buiten de baan geraakt, dan dient de but terug gelegd te worden op de gemarkeerde positie. De boules die buiten de baan zijn geraakt tijdens de werpronde dat de but uitging, blijven ‘uit’. Het spel gaat verder na terugplaatsing van de but.
- Indien de but buiten de baan geraakt en alleen 1 van de 2 partijen heeft nog boules, dan tellen de overgebleven boules als punten. En na deze puntentelling is de partij ten einde.
- indien de partij geen aanvang heeft genomen nadat het 1e fluitsignaal heeft geklonken en één der equipes is wel reeds beschikbaar (en heeft zich gemeld bij de wedstrijdleiding), dan krijgt het aanwezige equipe voor elke 5 minuten van afwezigheid van de afwezige equipe 1 punt toegekend.
- het verlaten van de partij voor toiletbezoek door een speler is toegestaan vanaf het moment dat deze al zijn boules heeft gespeeld in de werpronde en er toestemming is van de scheidsrechter. De partij gaat gewoon door, ook bij te laat terugkomen van de toiletganger. De toegestane speeltijd van één minuut blijft van toepassing.

Dagprijzen
Per speeldag zijn er in de A en B poule 4 prijzen. Er dient in de A en B poule nog wel om de 3e en 4e plek gespeeld te worden. In de A complementaire en de B complementaire zijn er 2 prijzen.
Zie voor de bedragen de flyer van editie 2018 – 2019: http://degooiers.com/wedstrijden/retro-triplette-cyclus/1009-flyer-2018

Garantie % geldprijzen
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een bepaald % van het ‘prijzengeld bij volledige bezetting’ gegarandeerd voor de dagprijzen. Deze percentages zijn:

          Aantal                                   % van max.       
      inschrijvingen                              dagprijzen
  16 - 20 equipes                                 70 %            
  22 - 26 equipes                                 80 %
  28 - 32 equipes                               100 %            

De Algemeen Klassementsprijzen (ter waarde van € 360,00) worden in alle gevallen voor 100% gegarandeerd.


Algemeen Klassement punten
Per gewonnen voorronde partij zijn er 10 punten te verdienen (bij winst). Verdere puntentelling:                           

                plaats   1e         2e          3e          4e          5e t/m 8e
Poule
A                           65         55          50          45               30
A compl.               25         20          17          15
B                           30         25          22          20               15
B comp.               12           9            7            5 


Eindrangschikking

Alle verkregen Algemeen Klassement punten over de 4 toernooidagen tellen mee voor de einduitslag. Diegene die na vier speeldagen het meest aantal Klassementspunten heeft behaald is winnaar. Er zijn eindprijzen voor de top 3 equipes.  De eindstand van het Algemeen Klassement wordt bepaald door het aantal behaalde Klassementspunten. Indien er een gelijke stand ontstaat, dan eindigt dat team hoger dat het vaakst dagwinnaar (1e prijs in A) is geworden. Als ook dit gelijk is, dan eindigt dat team hoger dat de meeste winstpartijen (zowel in de voorronden als in de poules) heeft gehaald. Daarna geldt het hoogst aantal pluspunten over het gehele toernooi over alle partijen. Daarna geldt het onderling resultaat (van voorronden en poule fasen), daarna onderling saldo en tot slot wie de eerste onderlinge ontmoeting gewonnen heeft).


Invallers / wisselspelers
Gedurende de hele cyclus zijn er per equipe in totaal 3 invallers toegestaan om mee te blijven tellen in het Algemeen Klassement. De invaller(s) of elke willekeurige speler c.q. deelnemer mag (mogen) niet reeds in een andere equipe tijdens deze cyclus hebben meegedaan. Mutaties (invallers) dienen vóór aanvang van de wedstrijden aan de wedstrijdleiding te zijn doorgegeven. Wisselspelers zijn niet toegestaan.


Te late komst/afwezigheid/vroegtijdig vertrek
In aanvulling op de artikelen 32 en 33 van het RPS geldt de volgende regel:
- Wanneer een equipe zich terugtrekt na de eerste dag of van verdere deelname aan de cyclus wordt uitgesloten dan blijven de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden bestaan.


Slotbepaling
In de gevallen waarin dit Algemeen Reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding c.q. toernooi organisatie.

Nieuw-Loosdrecht, 180801 Algemeen Toernooi Reglement RTC 18-19 versie 1-0

 

Clubsponsor


Garage Zuid, voor de beste occasions
Gijsbrecht van Amstelstraat 72
1214 BB Hilversum
www.garagezuid.nl / 035-6210338

 

 

Aanvullend Toernooireglement Retro Triplette Cyclus editie 2018 – 2019

Specifiek (en alleen geldend ) voor P.C. “De Gooiers”-leden

 

Dit DeGooiers-leden-reglement is een aanvulling op het artikel “Deelname De Gooiers-leden-equipes” in het hierboven beschreven AlgemeenToernooireglement en is alleen van toepassing op leden van P.C. De Gooiers.

 
Doel Cyclus en reden van beperking deelname De Gooiers-equipes
De Retro Triplette Cyclus heeft het doel om een groots open landelijk toernooi te worden met aansprekende namen en een hoog wedstrijdniveau. Om te voorkomen dat deze klinkende namen geen mogelijkheid krijgen om zich aan te melden, omdat leden van De Gooiers al een merendeel van de beschikbare plaatsen bezet hebben door inschrijving, is er besloten het aantal deelnemende teams van P.C. De Gooiers leden te beperken tot 6 volledige De Gooiers-equipes.

Equipes (lees: teams) die bestaan uit minimaal één niet-De Gooiers-lid vallen niet onder de beperking van maximaal 6 volledige De Gooiers-leden-equipes. Deze beperking is alleen van toepassing bij volledige bezetting.

Inschrijving door De Gooiers-leden
De Gooiers-leden kunnen gewoon inschrijven via OnTip . Bij meer dan 6 inschrijvingen wordt het surplus aan inschrijvingen op OnTip tijdelijk opgenomen in een reservelijst totdat het Cyclus-kwalificatietoernooi voor DeGooiers-leden-equipes heeft plaatsgevonden

Inschrijftermijn volledige De Gooiers-leden equipes
De inschrijftermijn voor de volledige De Gooiers-leden-equipes is tot en met 22 september 2018. Daarna is er geen mogelijkheid meer om je aan te melden als volledig De Gooiers-equipe. Tenzij het toernooi nog niet vol is, want dan kan ook door De Gooiers-equipes nog worden ingeschreven tot 3 oktober 2018 of tot zoveel eerder als het toernooi een volledige bezetting heeft gekregen. Indien de cyclus op 22-09-2018 niet volledig bezet is (31 equipes en minder, inclusief de 6 beschikbare De Gooiers-plekken) zal het Gooiers Kwalificatie Toernooi geen doorgang hebben en zal de toelating van het aantal De Gooiers-equipes doorgang hebben tot de cyclus vol is. In dat geval zal de toelating van inschrijving bepaald wordt door het moment van betalen. Indien de Retro Triplette Cyclus dus vol raakt ná 22-09-2018, zonder dat er een Gooiers Kwalificatie Toernooi heeft plaatsgevonden, zullen de 6 eerst ingeschreven en betalend hebbende Gooiers-equipes de beschikbare 6 plekken toegewezen krijgen.

Bij meer dan 6 De Gooiers-leden- equipe inschrijvingen
Zodra er op OnTip meer dan 6 De Gooiers-leden-equipes zich hebben aangemeld en betaald (dus de definitief bevestigde equipes), worden de aanmeldingen 7 t/m … (tijdelijk) uit de OnTip inschrijvingenlijst gehaald en op een reservelijst geplaatst. Daarmee blijven er 6 plekken gereserveerd voor De Gooiers-leden in de OnTip lijst. De namen die dan vermeld staan bij deze 6 teams kunnen dan (nog) geen aanspraak maken op deze plekken, aangezien ook zij meegenomen worden in de groep met het totaal aantal aangemelde De Gooiers-leden-equipes, die op zondag 23 september 2018 met elkaar een kwalificatie-toenooi spelen om te strijden voor kwalificatie voor de 6 beschikbare plaatsen. Zonder het volledige inschrijfbedrag betaald te hebben kan een Gooiers-equipe niet deelnemen aan het Kwalificatie-toernooi.

Een voorbeeld en datum Gooiers Kwalificatie Toernooi
Als er op 22 september 2018 zich 10 De Gooiers-leden-equipes hebben aangemeld (en betaald), die allen bestaan uit 3 De Gooiers-leden, dan spelen deze 10 DG leden-equipes een onderling toernooi op 23 september 2018 in de speelhal van het boulodrome van P.C. De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht voor de beschikbare 6 plekken. Dit toernooi vind dus binnen plaats.

Systeem
Het systeem dat gehanteerd zal worden op 23 september 2018 is indeling in 1 of 2 poules en in elk der poules worden dan 3 voorgelootte partijen gespeeld.

Bij 7 equipes worden de teams ingedeeld in 1 poule, waarin 3 partijen gespeeld d.m.v. loting. Na deze 3 partijen wordt de stand opgemaakt en de rangorde bepaald door het aantal winstpartijen, daarna het onderlinge resultaat en daarna het onderlinge saldo en daarna het saldo. De beste 6 equipes plaatsen zich dan voor de Cyclus.

Bij 8 of meer equipes worden de teams op basis van het inschrijfgeld betalingsmoment opgedeeld in 2 poules (de poules verschillen in aantal hooguit met 1), waarbij de eerstbetalende in poule 1 komt, de tweede-betalende in poule 2 komt, de derde-betalende weer in poule 1 komt en de vierde-betalende in poule 2 komt, de vijfde betalende in poule 1 komt en de zesde-betalende in  poule 2 komt etc.. Er worden in elke poule 3 plekken beschikbaar gesteld om je voor te kwalificeren. Ook hier worden dan 3 partijen gespeeld d.m.v. loting en wordt de stand na deze 3 partijen opgemaakt. De rangorde wordt ook hier bepaald door het aantal winstpartijen, daarna het onderlinge resultaat en daarna het onderlinge saldo en daarna het saldo. De beste 3 equipes in elke poule plaatsen zich dan voor de Cyclus.


Aanvang van dit kwalificatie-toernooi op zondag 23 september 2018  is om 13.00 uur en melden bij de toernooileiding tussen 12.15 uur en 12.45 uur.


Definitieve inschrijflijst
Na afloop van het kwalificatietoernooi worden de teams die zich gekwalificeerd hebben voor de 6 beschikbare De Gooiers-equipes plekken met naam en toenaam toegevoegd aan de beschikbare plekken op OnTip en daarmee opgenomen in de definitieve deelnemerslijst. De teams die voorheen op de voorlopige inschrijflijst stonden ter bescherming van de beschikbare De Gooiersleden-plekken, maar zich niet gekwalificeerd hebben via het kwalificatie-toernooi, zullen dan verwijderd worden van de voorlopige c.q. definitieve inschrijflijst op OnTip.

Uiteraard krijgen de afvallende equipes (die zich dus niet gekwalificeerd hebben en wel al betaald hebben) hun vooruitbetaalde inschrijfgeld teruggestort. Dit zal ná 7 oktober 2018 (de aanvang van de eerste toernooidag) plaatsvinden.

Slotbepaling
In de gevallen waarin dit Aanvullend-Reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding c.q. toernooiorganisatie.

Nieuw-Loosdrecht, 180801 Algemeen Toernooi Reglement RTC 18-19 versie 1-0

  

Clubsponsor  


Garage Zuid, voor de beste occasions
Gijsbrecht van Amstelstraat 72
1214 BB Hilversum
www.garagezuid.nl / 035-6210338