Nieuwe secretaris

We zijn blij te kunnen melden dat we Monique Serné bereid hebben gevonden toe te treden tot het bestuur en de rol van secretaris op zich te nemen.  Monique is sinds juli vorig jaar lid van De Gooiers en inmiddels al spelend als wedstrijdspeler.  Uiteraard moet de benoeming nog formeel door de ALV bekrachtigd worden, maar in we verwachten dat dat geen probleem zal zijn. Monique begint daarom alvast zich in te werken en zal vanaf 1 februari de rol op zich  nemen.  

Nieuws Overzicht