Contributie

Onze vereniging kent verschillende soorten lidmaatschap:

Al onze leden zijn automatisch aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en ontvangen een primaire licentie (P-licentie) waarmee ze deel kunnen nemen  aan toernooien bij andere aangfesloten verenigingen. Leden die al via een andere vereniging over een P-licentie beschikken komen in aanmerking voor een tweede lidmaatschap tegen gereduceerd tarief en krijgen dan via ons een extra licentie (E-licentie).

Wedstrijdspelers zijn leden die mee (willen) doen aan nationale en districtskampioenschappen of competities ( zoals NK’s,  NPC, ZCC, etc.) waarvoor de inschrijving via de club loopt. De vereniging draagt de kosten van deelname aan deze wedstrijden en verstrekt de benodigde wedstrijdkleding. Uiteraard staat hier een hogere contributie tegenover.

Contributie wordt berekend per kalenderjaar. Bij inschrijving na 31 augustus wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Soort lidmaatschap 2024 2023
P-licentie,  clubspeler € 122,50 € 115,00
P-licentie, wedstrijdspeler (inclusief € 10,00 bijdrage aan kledingfonds) € 155,00 € 145,00
E-licentie, clubspeler € 95,00 € 87,50
E-licentie, wedstrijdspeler  (inclusief € 10,00 bijdrage aan kledingfonds) € 132,50 € 122,50
P-licentie, jeugdspeler recreatief (t/m 17 jaar) € 40,00 € 35,00/span>
P-licentie, jeugdspeler wedstrijd € 60,00 € 55,00  
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,50 € 7,50
Donateur € 22,50 € 20,00