Inschrijfformulier

Aanmelden

Wij zijn uiteraard zeer blij dat u zich als nieuw lid wilt aanmelden.  Om dit zo makkelijk mogelijk te maken verzoeken wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk  in te vullen. U krijgt dan een bevestiging van ons zodra uw aanmelding ontvangen is. 

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschap
Selecteer hieronder welk soort lidmaatschap u aan wilt gaan. Nadere uitleg vind u op de pagina Contributies.
Soort lidmaatschap: *
Gewenste aanvangsdatum (dd-mm-jjjj)
Huidige vereniging:
Licentienummer:
Als u een E-licentie wilt, of wanneer er sprake is van een overschrijving vanuit een andere vereniging
verzoeken wij u de naam van uw huidige vereniging en uw licentienummer op te geven.
Betaalwijze *
Indien u kiest voor automatische incasso verzoeken wij u hierboven ook uw IBAN-nummer opgeven.
U ontvangt van ons nog een machtigingsformulier om te ondertekenen.
Vrijwilligerswerk
Wij verwachten van elk lid dat hij/zij zich zal inzetten voor de club door zich voor een of meer vrijwilligerstaken beschikbaar te stellen
Hieronder kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat:
1e voorkeur vrijwilligerstaak *
2e voorkeur vrijwilligerstaak
Iets anders namelijk:
Overige gegevens
Merk(en) + uniek nr. boule(s) set
U kunt meerdere sets invoeren gescheiden door een puntkomma (;)
 
In bezit van: AED-diploma
BHV-diploma
EHBO-diploma
IVA-certificaat
SVH-diploma
 
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking